کسب رتبه های برتر در هفتمین دوره جشنواره مسابقات اسوه حسنه

رتبۀ اول کتابخوانی رمان
رتبۀ اول کتابخوانی تخصصی دهم
رتبۀ اول مفاهیم قرآن کریم یازدهم
رتبۀ اول نهج البلاغۀ دهم
رتبۀ اول عکاسی
رتبۀ اول مشاعره
رتبۀ اول نمایشنامه¬خوانی
رتبۀ اول داستان¬نویسی
رتبۀ اول شعر
رتبۀ اول طراحی پوستر
رتبۀ اول مقاله¬نویسی
رتبۀ اول نقاشی آبرنگ
رتبۀ اول نقاشی سیاه¬قلم
رتبۀ دوم احکام یازدهم
رتبۀ دوم کتابخوانی تخصصی دهم
رتبۀ دوم کتابخوانی تخصصی یازدهم
رتبۀ دوم مفاهیم قرآن کریم یازدهم
رتبۀ دوم خوشنویسی قلم
رتبۀ دوم قرائت قرآن کریم
رتبۀ دوم نمایش صحنه¬ای
رتبۀ دوم مقاله¬نویسی
رتبۀ سوم کتابخوانی تخصصی دهم
رتبۀ سوم داستان¬نویسی
رتبۀ سوم شعر
رتبۀ سوم سرود