آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم با آرزوی موفقیت برای این عزیزان