آغاز اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم
برای عزیزان سخت کوش و تلاشگر پایه دوازدهم آرزوی موفقیت داریم

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان سلام رسالت

انتخابات شورای دانش آموزی