انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان سلام رسالت

انتخابات شورای دانش آموزی

جشن میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر