اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم -شهریور ۹۸

جشن دانش آموزان پایه دوازدهم به مناسبت آخرین روز حضورشان در مدرسه

افطاری خانواده بزرگ سلام رسالت

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دوازدهم

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم با آرزوی موفقیت برای این عزیزان