رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته تجربی)

رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته ریاضی)

ششمین دوره مسابقات فرهنگی - هنری اسوه حسنه
کسب مدال طلای نقره شیمی توسط دانش آموزآرمینا بخردی

کسب رتبه سوم مسابقه استارت آپ ایده ران

کسب رتبه سوم مسابقه استارت آپ ایده ران دانشگاه الزهرا توسط پژو…