رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته تجربی)

رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته ریاضی)

پذيرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات_كشوري "يك ايده، يك دنيا" را به اين عزيزان و خانواده بزرگ سلام رسالت تبريك عرض مي كنيم.

پذيرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات_كشوري "يك ايده، يك دنيا"

پذيرفته شدن دانش آموزان پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات…
فعالیت های گروه های پژوهشی بیوتکنولوژی

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان پیرامون مسائل آموزشی و فرهنگی…