رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم ریاضی)

رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم تجربی)

پذيرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات_كشوري "يك ايده، يك دنيا" را به اين عزيزان و خانواده بزرگ سلام رسالت تبريك عرض مي كنيم.

پذيرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات_كشوري "يك ايده، يك دنيا"

پذيرفته شدن دانش آموزان پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات…