رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم ریاضی)

رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم تجربی)

کسب رتبه سوم مسابقه استارت آپ ایده ران

کسب رتبه سوم مسابقه استارت آپ ایده ران دانشگاه الزهرا توسط پژو…

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان سلام رسالت …

آغاز اردوی مطالعاتی آمادگی ازمون نشانه 1

آغاز اردوی مطالعاتی آمادگی ازمون نشانه 1 دانش اموزان دهم و ی…