تبریک همکاران و دبیران سلام رسالت به مناسبت روز دانش آموز

حضور فارغ التحصیلان برتر علمی در گروه های درسی جهت رفع اشکال دروس

رفع اشکال در تمامی دروس به صورت مستمر ادامه دارد