مشاوره های حضوری دانش آموزان پایه دوازدهم مرداد ماه ۹۹

تحویل سری دوم کتابهای کمک آموزشی پایه یازدهم با رعایت پروتکلهای بهداشتی

چگونه میتوان تمرکز بر روی مطالب درسی را در حین مطالعه افزایش داد

توضیحات مسئول پایه دوازدهم برای نحوه ی برگزاری امتحانات نهایی

جلسه آنلاین مشاوره پایه دوازدهم با اولیای پایه یازدهم