راهیابی تیم ربات فوتبالیست و تیم ربات امدادگر فضای مشترک در مسابقات ربوکاپ آسیایی و اقیانوسه ۲۰۱۹ روسیه

محتوای اسلاید اینجا میرود

مسابقات پژوهشی سلام کاپ

مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر

افتخارات جهانی دبیرستان سلام رسالت

کسب مقام سوم جهان در مسابقات رباتیک ۲۰۱۷ ژاپن

مسابقات جهانی ربوکاپ ژاپن

کسب مقام نخست در بخش بهترین رقابت فنی تهیه نقشه از محیط در مسابقات جهانی ربوکاپ آلمان ۲۰۱۶

مسابقات جهانی رباتیک آلمان 2016

افتخارات دبیرستان سلام رسالت

مسابقات سلام کاپ سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارات پژوهشی سلام کاپ

جشنواره خوارزمی

افتخارات جشنواره خوارزمی

  • کسب رتبه سوم ربات فوتبالیست سبک وزن در مسابقات ایران اپن توسط دانش آموزان(یگانه هزاوه- غزاله هزاوه و یاسمین علیزاده)
  • کسب عنوان تیم برتر برنامه نویسی در مسابقات ایران اپن و کسب سهمیه مسابقات جهانی آلمان توسط دانش آموزان( کیانا رجبی-نگار رجبی و سوگند شایان فرد)
  • تیم شبیه سازی ربات امدادگر مجازی دبیرستان سلام رسالت در بخش بهترین رقابت فنی تهیه نقشه از محیط در مسابقات جهانی ربوکاپ آلمان ۲۰۱۶ توانست به مقام نخست دست پیدا کند
  • کسب مقام اول رباتیک گرایش ربات فوتبالیست سلام کاپ
  • کسب مقام اول سوپرلیگ و کسب عنوان بهترین عملکرد فنی ربات
  • کسب عنوان بهترین مصاحبه فنی مسابقات فرزکاپ
  • قهرمانی بهترین عملکرد فنی و قهرمانی در سوپرتیم مسابقات فرزکاپ