برگزاری نمایشگاه دست سازه های آزمایشگاهی

پذيرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبيرستان سلام رسالت در مرحله ي اول #مسابقات_كشوري "يك ايده، يك دنيا" را به اين عزيزان و خانواده بزرگ سلام رسالت تبريك عرض مي كنيم.

پذیرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبیرستان سلام رسالت در مرحله ی اول #مسابقات_کشوری “یک ایده، یک دنیا”

پذیرفته شدن دانش آموزان پژوهشگر دبیرستان سلام رسالت در مرحله ی اول #مسابقات_کشوری “یک ایده، یک دنیا” را به این عزیزان و خانواده بزرگ سلام رسالت تبریک عرض می کنیم.

پذیرفته شدن دانش آموزان #پژوهشگر دبیرستان سلام رسالت در مرحله ی اول #مسابقات_کشوری "یک ایده، یک دنیا" را به این عزیزان و خانواده بزرگ سلام رسالت تبریک عرض می کنیم.

ارائه کارنامه منطقه ای ترم اول / پایه دهم

ارائه کارنامه منطقه ای ترم اول / پایه دهم

ارائه کارنامه منطقه ای ترم اول / پایه دهم

ارائه کارنامه منطقه ای ترم اول / پایه دهم

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان پیرامون مسائل آموزشی و فرهنگی