میلاد حضرت محمد (ص)

به مناسبت میلاد پیام آور دین محمد مصطفی (ص) مراسم جشنی در روز سه شنبه ۱۴ آذرماه با حضور دانش آموزان برگزار گردید.