فیروزه پورمحمدفتالی

فیروزه پورمحمدفتالی

دبیر شیمی

کارشناسی شیمی
سابقه ۲۰ سال تدریس در مدارس برتر

مهرناز دراج

مهرناز دراج

دبیر فیزیک

کارشناسی فیزیک-حالت جامد سابقه ۱۷ سال تدریس در مدارس برتر

سعیده سعیدزاده

سعیده سعیدزاده

دبیر ریاضیات

لیسانس ریاضی محض و فوق لیسانیس مدیریت بیمه-سابقه ۲۲ سال تدریس ریاضی و هندسه در مدارس برتر

ملیحه راثی

ملیحه راثی

دبیر معارف

لیسانس فرهنگ و معارف اسلامی-دارای تحصیلات حوزوی- سابقه ۲۵ سال تدریس در مدارس برتر

فاطمه زواره

فاطمه زواره

دبیر ریاضیات

کارشناسی ریاضی کاربردی- سابقه ۱۲ سال تدریس در مدارس برتر

اشرف زینلی

اشرف زینلی

دبیر عربی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب-لیسانس تحصیلات حوزوی-۲۵ سال سابقه تدریس در مدارس برتر