مدال نقره المپیادمدال نقره

توسط دانش آموز فاطمه پازیار

کسب مدال نقره المپیاد ادبی کشوری

مسابقات جهانی ربوکاپ ژاپن
درخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپن
افتخارات فرهنگی
افتخارات پژوهشی
افخارات المپیاد
افتخارات کنکور

::.اخبار هفته دبیرستان سلام رسالت

::. اخبار پایه چهارم .::

::. اخبار پایه یازدهم .::

::. اخبار پایه دهم .::

پنجمین دوره مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام

::. جدیدترین گالری تصاویر .::