مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) دخترانه سلام رسالت»

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::